Zeeleeuwen

Zeeleeuwen


De Zeeleeuwen is een middenbouwgroep voor kinderen van 8 t/m 11 jaar.

 

In deze groep wordt het leerproces verder uitgebreid. In het begin van het jaar zullen de werkmo­men­ten bij de Zeeleeuwen nog wat korter zijn. In de loop van het schooljaar breidt zich dat verder uit, naar meer en/of langere werkmomenten. 
 
De nadruk ligt in deze groep op de volgende zaken:

  • Het versterken van de werkhouding door gestructu­reerde aanpak.
  • Het verwerven van leervaardigheden in alle vakken.
  • Verder wordt een sterke nadruk gelegd op het begeleiden naar een zelfstandige aanpak.
    Zelfstandig werken is hierin een goed middel.
  • Aandacht voor sociale vaardigheden.

                                                    

Groepsleerkrachten Zeeleeuwen:

Miranda Fase ( maandag, dinsdag)

Harriët van den Dool ( woensdag t/m vrijdag)