Orka`s

Orka’s

 

De Orkagroep bereidt uw kind voor op het voortgezet onderwijs. Een deel van deze leerlingen verlaat aan het einde van het jaar de school. Een leerling bij de Orka’s is zich bewust waar en waarom hij of zij ergens voor werkt. De focus op de eigen verantwoordelijkheid wordt groter. Daarom worden binnen deze groep de ontwikkelingspersectieven met de leerling uitgebreid besproken. Gaat een leerling werken voor het praktijkonderwijs of voor het VMBO? We kijken samen naar de kansen en de mogelijkheden van uw kind. Soms komen leerlingen pas aan het einde van hun basisschoolperiode tot het besef dat de toekomst in eigen hand ligt. Dit besef proberen we al in een vroeg stadium te bereiken. 

 

We besteden veel aandacht aan de vakken lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Naast deze vakken is er extra aandacht voor onder andere techniek en weerbaarheid. Veel van onze leerlingen hebben interesse voor techniek en motiveert dit de leerlingen extra. Weerbaarheid is vooral zinvol als het gaat om het maken van de overstap naar het voortgezet onderwijs maar geeft de leerlingen ook handvatten om samen met elkaar te werken aan een leuke en stabiele groep. Iets wat prioriteit heeft bij het vormen van deze groep aan het begin van het schooljaar.

 

We werken dus aan…..

  • het versterken van de werkhouding door gestructu­reerde aanpak.
  • het verwerven van leervaardigheden in alle vakken.
  • er wordt een sterke nadruk gelegd op het begeleiden naar een zelfstandige aanpak.
  • sociale vaardigheden, jaarlijks ook een training "weerbaarheid" door een coach van Sport Zeeland, tezamen met de groepsleerkracht.
  • aandacht voor seksuele voorlichting, jaarlijks een lessenserie. 

 

De leerkracht en onderwijsassisent van deze groep zijn 

Juf Madeleine, groepsleerkracht (ma,di)

Meester Jasper, groepsleerkracht (woe, do,vrij)

Juf Suzanne, onderwijsassisten (di,woe,do)