Dolfijnen

Dolfijnen 

De Dolfijnen groep bestaat uit een kleine groep kinderen die extra begeleiding nodig hebben om tot leren te komen. In deze groep krijgen de kinderen een zeer gestructureerde aanpak en is er veel aandacht voor het individu. Het ontwikkelen van een werkhouding en samenspelen zijn belangrijke doelen binnen deze groep.  

Naast de groepsleerkracht is er een aantal uren per week een onderwijsassistent. 

 

Bij de dolfijnen ligt de nadruk op de volgende zaken: 

  • De ontwikkeling van het kind vanuit een veilig groepsklimaat, waarin een positief stimulerende benadering centraal staat.  

  • Het planmatig werken aan de in het ontwikkelingsperspectief beschreven doelen, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften van de individuele leerling. 

  • Voor een deel is dit een groep waarin spelenderwijs wordt gewerkt aan: taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motoriek en sociale vaardigheden. We doen voorwerk voor het lezen, schrijven en rekenen. 

  • Vanuit het taalthema worden allerlei activiteiten gedaan. 

  • Wie zover is begint met het werk van “groep 3”. In kleine en duidelijke stapjes wordt gestart met lezen, rekenen en schrijven. 

  • De leerlingen die het niveau van groep 4 aan kunnen werken verder aan de doelen van het eigen ontwikkelingsperspectief.  

  • We stimuleren een goede werkhouding en taakaanpak. Duidelijkheid en structuur zijn hierbij belangrijk. Er wordt in deze groep gewerkt met dagritmekaarten. Zo is voor elk kind zichtbaar wat er die dag staat te gebeuren.  

  • Voor leerlingen die dat aan kunnen kan in deze groep gewerkt worden met een werkstrook of een dagkaart. 

  • Het is mogelijk om opdrachten individueel of in een kleine groep te krijgen. 

  • In deze groep is ook spelgelegenheid. Zowel ontwikkelingsmateriaal als verschillende ingerichte hoeken zorgen hier voor een uitdagende speel- en leeromgeving. 

 

De leerkracht en onderwijsassisent van deze groep zijn 

Juf Hanneke, groepsleerkracht (ma,di,do,vrij)

Juf Petra, groepsleerkracht (woe)

Juf Esmee, onderwijsassisten (ma,di,woe,do)