sCoolsport

sCOOLsport is een methode waarmee basisscholen werken aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. De methodiek bestaat uit twee delen:

  1. De werkwijze sCOOLsport, met stappen en randvoorwaarden om bewegen en gezondheid in 3 jaar tijd te integreren in de schoolactiviteiten en het schoolplan.
  2. Interventies om te werken aan de vier thema's van sCOOLsport:


  • Elke dag bewegen
  • Motorisch vaardig
  • Gezond gewicht
  • Fysiek-mentaal weerbaar


Om aan te sluiten bij de lokale situatie en lokaal beleid kiezen de scholen de interventies gedeeltelijk zelf, mits zij voldoen aan de uitgangspunten en kwaliteitseisen voor sCOOLsport.

sCOOLsport is ontstaan als reactie op het groeiend aantal kinderen dat onvoldoende beweegt, niet goed beweegt, of ongezond eet. Er was al een groot aanbod aan projecten en interventies beschikbaar, maar scholen voerden deze in meeste gevallen niet structureel, en te weinig op elkaar afgestemd, uit. 
sCOOLsport streeft daarom naar een aanpak waarmee scholen samen met gemeente en partners structureel werken aan een actieve en gezonde leefstijl voor basisschoolleerlingen. 
  
De naam sCOOLsport is bedacht door Dewi Roodbeen en Gwendolyn Gool van sCOOLsportschool De Moolhoek. De naam verwijst naar de centrale rol van de school binnen sCOOLsport en naar de boodschap aan leerlingen: sport is COOL.