Respont participeert in Opleidingsschool Zuidwest

Wij zijn partner in Opleidingsschool Zuidwest; een partnerschap tussen pabo-HZ, mbo-Scalda en het primair en specialistisch onderwijs (speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Samen leiden we toekomstige onderwijsprofessionals op voor het onderwijs van de toekomst. Ons motto is: samenwerken, verbinden en co-creëren! 

Dit schooljaar is op drie van onze sbo-scholen het werkplekleren gestart.


Kijk voor meer informatie op www.opleidingsschoolzuidwest.nl.